Råde Idrettsplass ligger sentralt plassert i Østfold og det er godt tilrettelagt for miljøvennlig transport

Tar du buss eller tog så er det kort avstand til Idrettsplassen

Kjører dere bil til arrangementet oppfordrer vi dere til å fylle opp bilene.