Råde Idrettsplass ligger sentralt plassert i Østfold og det er godt tilrettelagt for miljøvennlig transport

Tar du buss eller tog så er det kort avstand til Idrettsplassen

Vi har egne sykkelparkering for syklende

Kjører dere bil til arrangementet oppfordrer vi dere til å fylle opp bilene.